EL kabel EKK 3G1,5mm - Per Meter

EKK är en PVC-isolerad och PVC-mantlad installationskabel för fast installation inomhus och utomhus.

- För fasta eldragningar

- För inomhus & utomhus installation

- Ej direkt i mark eller vatten

Specifikationer:

Typ av kabel: 3G1,5 mm²

Markspänning: 300/500 V

Mått: 100 cm / antal

Användningsområde: Elförsörjning i byggnader

EAN-kod: 7330571023423


VIKTIG INFORMATION!

RESPEKT FÖR EL! Nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar ska alltid utföras av behörig installatör. Vid nödvändig kännedom (i annat fall kontakta el-installatör) får du byta strömbytare, vägguttag samt montera stickproppar, skarvsladdar och lamphållare. Felaktig montering kan leda till livsfara och brandrisk.Populära produkter